Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Rozpoczęcie rekrutacji - 25 luty 2020 r.

1. Regulamin rekrutacji 

2. Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (z obwodu szkoły) - załącznik nr 1

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 (spoza rejonu szkoły ) - załącznik nr 2

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik nr 3

5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 4

6.Oświadczenie woli - załącznik nr 5


UWAGA!!! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA- FORMA ELEKTRONICZNA

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zbliżającym się terminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań i rozprzestrzeniania się zjawiska, umożliwimy Rodzicom składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adresy mailowe:

rekrutacja@spwzaradzynska.pl 

lub

szkola@spwzaradzynska.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rozpoczęcie rekrutacji - 18 marca 2020 r.

UWAGA W REKRUTACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 9

1. Regulamin rekrutacji 

2.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - załącznik nr 1

3.Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  - załącznik nr 2

4.Pozostałe załączniki do rekrutacji - oddziały przedszkolne -  załączniki  nr 3 - 8

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 3
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - załącznik nr 4
  • Oświadczenie o uczęszczaniu do placówki rodzeństwa dziecka - załącznik nr 5
  • Oświadczenie o zamieszkaniu w odległości do 3 km od placówki - załącznik nr 6
  • Oświadczenie o rozliczaniu przynajmniej przez jednego rodzica podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkańca Gminy Ksawerów - załącznik nr 7
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik nr 8

5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 9

6. Oświadczenie woli - załącznik nr 10