REKRUTACJA
Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole) od 1.03.2019 r. do 14.03.2019 r.
 2. Przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 18.03.2019 r. do 22.03.2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29.03.2019 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 4.04.2019 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 8.04.2019r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 22.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.08.2019r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 28.08.2019 r.
 9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –30.08.2019 r.

Rekrutacja do klasy I

 1. Nabór uczniów do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – 25.02.2019 r. do 8.03.2019r.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –15.03.2019 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 20.03.2019r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 22.03.2019 r.
 5. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 22.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.08.2019 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 28.08.2019 r.
 8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30.08.2019 r.