REKRUTACJA
Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole) od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r.
 2. Przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23.03.2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 27.03.2018 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28.03.2018r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 07.05.2018 r. do 08.05.2018 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 16.05.2018r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 18.05.2018 r.
 9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 21.05.2018 r.

Rekrutacja 2018/2019

 1. Nabór uczniów do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – 1.03.2018 r. do 14.03.2018 r.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19.03.2018 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 21.03.2018r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 23.03.2018 r.
 5. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 22.08.2018 r. do 23.08.2018 r.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 28.08.2018 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 29.08.2018 r.
 8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31.08.2018 r.