Rada Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczące

Karolina Firaś

Zastępca Przewodniczącej

Magdalena Kujawińska

Skarbnik

Sylwia Poros

Sekretarz

Joanna Ułańska

Informacja od Rady Rodziców

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców ustaliła następujące składki:

  • pierwsze dziecko w szkole: 70 zł
  • drugie dziecko w szkole: 50 zł
  • trzecie i więcej: zwolnione z opłaty.

Składkę należy wpłacać do skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

84 8788 0009 0000 1599 2010 0001

w nazwie podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłat prosimy dokonywać do końca pierwszego semestru, wówczas dokonamy wypłaty prowizji dla klas. Wpłaty dokonane w drugim semestrze nie zostaną ujęte w rozliczeniu prowizji.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za dokonane wpłaty!

Z poważaniem
Rada Rodziców