Rada Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

Rado Rodziców

Przewodnicząca

JOANNA KOWALCZYK

Zastępca Przewodniczącej

MAGDALENA SOBCZAK

Skarbnik

AGNIESZKA ŚPIEWAK

Sekretarz

BARBARA FLORCZAK

 

Informacja od Rady Rodziców:

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców ustaliła następujące składki:
- pierwsze dziecko w szkole: 70 zł
- drugie dziecko w szkole: 50 zł
- trzecie i więcej: zwolnione z opłaty.

Składkę należy wpłacać do skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

84 8788 0009 0000 1599 2010 0001 

w nazwie podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Wpłat prosimy dokonywać do końca pierwszego semestru, wówczas dokonamy wypłaty prowizji dla klas. Wpłaty dokonane w drugim semestrze nie zostaną ujęte w rozliczeniu prowizji.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za dokonane wpłaty!

Z poważaniem

Rada Rodziców