Konsultacje i zebrania z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

13 września 2018 czwartek

Zapoznanie z systemem oceniania, kryteriami oceniania, wybór Trójek Rady Rodziców,

Godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

25 października 2018

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Godz. 16.30 - 18.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

29 listopada 2018

Śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania

Klasy IA, IB, kl.II, kl.III godz. 16.30

Klasy od IV do VIII godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

3 stycznia 2019

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, powiadomienia uczniów i rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.

Godz. 16.30 - 18.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

7 lutego 2019 czwartek

Wyniki klasyfikacji półrocznej

Klasy IA, IB, kl.II, kl.III godz. 16.30

Klasy od IV do VIII godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

21 marca 2019

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Godz. 16.30 - 18.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

9 maja 2019

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, powiadomienia uczniów i rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.

Godz. 16.30 - 18.00