Konsultacje i zebrania z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

19 września 2019 r. czwartek

Zapoznanie z systemem oceniania, kryteriami oceniania, wybór Trójek Rady Rodziców,

Godz. 17.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

7 listopada 2019 r.

Śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania

Klasy IA, IB, kl.II, kl.III godz. 16.30

Klasy od IV do VIII godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

5 grudnia 2019 r.

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, powiadomienia uczniów i rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.

Godz. 16.30 - 18.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

9 styczna 2020 r.

Wyniki klasyfikacji półrocznej

Klasy IA, IB, kl.II, kl.III godz. 16.30

Klasy od IV do VIII godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

5 marca 2020 r.

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Godz. 16.30 - 18.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI

2 kwietnia 2020 r.

Śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania

Klasy IA, IB, kl.II, kl.III godz. 16.30

Klasy od IV do VIII godz. 17.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

7 maja 2020 r.

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Godz. 16.30 - 18.00

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

4 czerwca  2020 r.

Indywidualne rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Godz. 16.30 - 18.00