KALENDARZ

ROK SZKOLNY 2017/2018
LP Termin Wydarzenie
1 14.09.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.:wybór Prezydium Rady Rodziców.
2 19.10.2017,
16.11.2017
Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach.
3 7.12.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I okres oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Jasełka. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.
4 25.01.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I okres roku szk. 2016/2017
5 15.03.2018,
26.04.2018
Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach
6 17.05.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
7 06.2018 Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców Rodziców roku szkolnym 2017/2018