Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży.

W naszej szkole świetlica udostępniona jest  uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach : 730 - 1630

Dokumenty obowiązujące w świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie odbioru

Klauzula informacyjna