Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży.

W naszej szkole świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach : 700 - 1700

Kontakt:

E-mail: swietlica.wola(at)gmail.com
 

strona WWW