Pedagog szkolny
Dominika Makowska

Poniedziałek  1030 – 1430

Wtorek  930-1430

Środa  1130 – 1530

Czwartek  900 – 1400

Piątek  900 – 1300

 Przyjdź do pedagoga, gdy:

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ochotę z kimś porozmawiać,
 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zakres działania:

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna:

 • poradnictwo dla uczniów - spotkania indywidualne i grupowe
 • poradnictwo dla rodziców - spotkania indywidualne i grupowe
 • konsultacje dla nauczycieli

 Pomoc socjalna:

 • stypendia socjalne
 • bezpłatne obiady
 • zapomogi losowe
 • pomoc rzeczowa
 • poradnictwo dla rodziców
 • stypendia za wyniki w nauce i zachowaniu.