Pedagog
Dominika Makowska

dni i godziny pracy:

poniedziałek  - 9.50 - 10.50

 

wtorek - 9.50 - 12.50

 

środa - 9.45 - 10.45, 11.40 - 12.40

 

czwartek - 9.50 - 10.30

 

piątek -  8.00 - 9.00,  10.45 - 12.45

 

tel.

42 213-73-46

 Przyjdź do pedagoga, gdy:

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ochotę z kimś porozmawiać,
 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zakres działania:

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna:

 • poradnictwo dla uczniów - spotkania indywidualne i grupowe
 • poradnictwo dla rodziców - spotkania indywidualne i grupowe
 • konsultacje dla nauczycieli
 • socjoterapia
 • zajęcia psychoedukacyjne

Pomoc socjalna:

 • stypendia socjalne
 • bezpłatne obiady
 • zapomogi losowe
 • pomoc rzeczowa
 • poradnictwo dla rodziców
 • Stypendia za wyniki w nauce i zachowaniu.