Niedawno...

Wakacje roku szkolnego 1968/69 należały do bardzo pracowitych. Wymieniono stropy. Był to szczególnie uciążliwy i trudny okres. Prace remontowe przeciągnęły się bowiem aż do końca półrocza , a uczniowie i nauczyciele korzystali z dwóch izb lekcyjnych i zimnego korytarza .

Kolejne lato to czas wyposażania szkoły w niezbędne środki dydaktyczne. Sukcesem było zakupienie wówczas telewizora i magnetofonu. Dyrekcji i nauczycielom marzyły się pracownie fizyki, biologii i sala gimnastyczna, którą przez cały czas zastępowało podwórze.

Rok 1979/80 przynosi z sobą decyzję obniżenia stopnia organizacyjnego do sześciu klas i klasy przedszkolnej. Decyzja ta w żaden sposób nie zadowala środowiska Woli Zaradzyńskiej. Po dwóch latach zostaje przywrócony pierwotny stan organizacyjny szkoły. W związku z tym zaszła potrzeba modernizacji budynku oraz uzupełnienie sprzętu i środków dydaktycznych.

Od 1listopada1981r.funkcję dyrektora pełniła p. Franciszka Kozieł zaś w roku 1983 dyrektorem zostaje p. Cyprian Masłowski. On to właśnie w dn.26 listopada1984r. Zainicjował powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy i Modernizacji  Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzńskiej.  Pan Cyprian Masłowski  potrafił   skupić wokół siebie ludzi chętnych do poświęcenia sił i czasu  na  cele  społeczne. Lista wyróżnionych  w  pracach społecznych i przy rozbudowie  szkoły znajduje się  na wystawie  pamiątek  szkolnych i została umieszczona  w  kronice  szkoły.

Czynny udział i zaangażowanie wykazali wszyscy nauczycie pracujący w tej szkole. Oni to wraz z członkami Komitetu Rozbudowy docierali do wszystkich ludzi tego terenu i zbierali pierwsze pieniądze. Narażali się często na krytykę niektórych mieszkańców, którzy nie rozumieli potrzeby budowy nowej szkoły.

W latach 1987/94 funkcję dyrektora pełnił pan Marek Kupczyk. Był to czas zakończenia budowy szkoły jak również intensywnego wzbogacania szkoły w nowe pomoce dydaktyczne. Największym sukcesem w tym okresie było urządzenie pierwszej sali komputerowej. Dyrektor  M. Kupczyk był również inicjatorem konkursu ekologicznego w naszej szkole.

1 września 1989 roku została oddana do użytku szkoła po modernizacji. Do starego budynku została dobudowana nowa część dydaktyczna z przestronnymi salami lekcyjnymi i piękną salą gimnastyczną.  Na uroczystości tego dnia nadano szkole imię Igora Sikiryckiego oraz sztandar. Sztandar ufundowała Rada Rodziców.

Od 02.01.1995 r. dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Koperek.  Jednym z pierwszych osiągnięć szkoły było zagospodarowanie terenu przyszkolnego, urządzenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

Dyrektor  Małgorzata Koperek włożyła wiele serca i wysiłku w przygotowanie i organizację 75-lecia szkoły w lutym 1997r. Obchody trwały tydzień.  W uroczystości głównej wziął udział syn patrona szkoły Igora Sikiryckiego pan Tomasz Sikirycki. Zaproszeni absolwenci szkoły odbyli spotkania z dziećmi  i nauczycielami. Zorganizowano wystawę pamiątek szkolnych, galerie prac dzieci. W organizacji obchodów jubileuszowych bardzo pomogli rodzice i dziadkowie uczniów, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP. Najstarsi mieszkańcy z łezką w oku opowiadali o swoich doświadczeniach szkolnych. W spotkaniach z uczniami wzięła udział pani ISIA, córka kierowniczki szkoły pani Zofii Czerwińskiej. Wszystkie spotkania prowadziła dyrektor szkoły Małgorzata Koperek. Obchody zostały zakończone balem karnawałowym z aukcją prac dzieci. Bal przygotowali rodzice z Rady Rodziców oraz nauczyciele. Brali w nim udział  sponsorzy szkoły, absolwenci oraz władze  nowopowstałej Gminy Ksawerów. Był to czas przejścia szkoły z Gminy Pabianice do Gminy Ksawerów.  Z całą pewnością był to wysiłek potrzebny. Pewien etap historii szkoły został podsumowany.

Pani dyrektor  szkoły Małgorzata Koperek była autorką pierwszego numeru gazetki szkolnej, której nadała tytuł: „Nie z tej Woli”. Gazetka powstała w roku 1997r. i jest wydawania już 16 rok. Od początku składem komputerowym  i tworzeniem materiałów do gazetki zajmuje się pani Marzanna Ludziejewska. Zespoły redakcyjne prowadziły panie polonistki Barbara Połosak, Jolanta Miszczak, Sylwia Krieger. Dyrektor szkoły była inicjatorką i organizatorką Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych, w którym wielokrotną laureatką była nasza Szkoła.

W 1996 zmodernizowano kotłownię, montując nowa instalację odprowadzającą spaliny, zburzono stary komin oraz wykonano instalację wyciągów i nawiewów w sali gimnastycznej. 

W 1999 roku w wyniku reformy oświatowej, zmieniła się organizacja szkoły z ośmioklasowej na sześcioklasową. Uczniowie dawnych klas siódmych i ósmych zostali uczniami gimnazjów. Szkoła jednak miała nadal wielu uczniów, nawet podwójne oddziały szkolne i „zerówki”.

Wymiana okien w całym budynku nastąpiła w latach od 2000 do 2004r.W roku 2007 dach szkoły został pokryty papą termozgrzewalną, Powstały również nowe ogrodzenia.

Szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku i połączonej z nim pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Budynek jest po  pracach termoizolacjyjnych, pokryty kolorowym i czystym tynkiem. Inwestycje tę zakończono w 2007 roku.

Baza lokalowa szkoły składa się z dwóch oddzielonych części: szkolnej i przedszkolnej. Inwestycję przebudowy i adaptacji parteru w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych zakończono w 2010r. W części przedszkolnej znajdują się: 3 sale dla dzieci z sanitariatami, szatnia, zaplecze kuchenne, korytarz.

Szkoła może pochwalić się również pięknym i nowoczesnym kompleksem boisk z tartanową nawierzchnią, boiskiem do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą, bieżnią na sto metrów oraz skocznią do skoku w dal. Przy boiskach znajduje się stadion z naturalną murawą wraz z pomieszczeniami dla zawodników i kadry trenerskiej. Kompleks został oddany do użytku we wrześniu 2008 roku.

Od 4 maja 2010 roku w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. Dolna cześć szkoły została poddana modernizacji tak, by powstały pomieszczenia dla przedszkola. W oddziałach przedszkolnych po raz pierwszy znalazły się dzieci trzy i czteroletnie. Maluchy mogą przebywać w tym oddziale do 10 godzin dziennie.

W części szkolnej znajduje się 7 dobrze wyposażonych sali lekcyjnych dla klas I-VI w tym pracownia internetowa z 10 stanowiskami dla uczniów, biblioteka, izba pamięci, świetlica dla 2 równoległych grup, pomieszczenie jadalni, sala gimnastyczna wraz zapleczem sportowym, pomieszczenia administracji szkoły, pokój pedagoga i psychologa, gabinet lekarski i szatnia z boksami dla poszczególnych klas.

Szkoła pozyskiwała wiele  pozabudżetowych środków finansowych. Dzięki nim powstała nowoczesna pracownia internetowa, sala zabaw dla dzieci. Wydłużony został czas pracy świetlicy do godziny 16.20.

Dyrektor szkoły i nauczyciele szkoły potrafią dostrzec młode talenty, poświęcają czas i energię,  aby w ramach zajęć dodatkowych regularnie wspierać rozwój zainteresować dzieci i młodzieży oraz skutecznie motywują uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności – Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego  w Woli Zaradzyńskiej otrzymała jako pierwsza w powiecie pabianickim tytuł „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW - 2011 rok.

20 września  2011r. na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego  w Woli Zaradzyńskiej Małgorzaty Koperek zostały wręczone MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ paniom: Marzannie Ludziejewskiej oraz Grażynie Siarze. Te dwa odznaczenia zostały wręczone pierwszy raz  w historii Gminy Ksawerów.  Panie otrzymały medale z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej  oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego.

Od 1 września 2012 roku w szkole zaczęli swoja pracę harcerze z Hufca Pabianice. Prowadzą zbiórki  i uczestniczą w organizacji imprez szkolnych. Drużynę prowadzi Wojtek Krysiak.

W tym czasie zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach,  w których czynnie uczestniczyła wraz z nauczycielami dyrektor szkoły.

Tak jest...

W roku 2013 uczniowie naszej szkoły realizowali  autorski projekt „NOWOCZESNY PATRIOTYZM. MOJA MAŁA OJCZYZNA W POŁĄCZENIU Z TYM, CO POLSKIE”, zwiedzili SEJM 
oraz PAŁAC PREZYDENTA RP, gościli wielu znamienitych gości.

Uczniowie klas I,II,III uczestniczyli w dodatkowych zajęciach unijnego programu „INDYWIDUALIZACJA W PROCESIE NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS IIII.

W szkole  przeprowadzono modernizację kotłowni, w ramach której wyremontowano pomieszczenie kotłowni, zainstalowano nowy piec oraz urządzenia solarne na dachu szkoły.

Urządzono nowoczesną pracownię ekologiczną ze środków pozyskanych w wyniku konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Również w roku 2013 na terenie szkoły został  urządzony i otwarty plac zabaw, na którym mogą się bawić dzieci z oddziałów przedszkolnych i dzieci z Woli Zaradzyńskiej.

Bogatą i różnorodną przeszłość i przyszłość szkoły buduje każdy jej uczeń, każdy pracownik.  I nie od święta, a codziennie.

Małgorzata Koperek