Szkoła Podstawowa
im. Igora Sikiryckiego

Wola Zaradzyńska
ul. mjr. Hubala 55
95-054 Ksawerów

Tel./Faks: 42 213 73 46
E-mail: szkola@spwzaradzynska.pl