W naszej Szkole, oprócz tradycyjnych sposobów nauczania języków obcych, uczniowie wykorzystują dodatkowo platformę internetową Insta.Ling.  
Insta.Ling to bezpłatny program, który zwiększa skuteczność nauki nowych słówek przez uczniów, a nauczycielom umożliwia monitorowanie systematyczności pracy ucznia i śledzenia jego postępów.  Uczestnictwo w programie daje uczniom nie tylko możliwość opanowania nowych słów, ich zastosowania, wymowy oraz pisowni, ale też uczy ich systematyczności i obowiązkowości. Program pozwala nauczycielom na indywidualizację zakresu słownictwa, dzięki czemu jest ono zawsze dostosowane do poziomu i potrzeb każdej grupy. Metoda ta szczególnie mobilizuje uczniów, którzy w łatwy i szybki sposób mogą przyswoić niełatwe wyrażenia wykorzystując je w praktycznych ćwiczeniach.
Nauczycielka języka angielskiego mgr Małgorzata Maślankiewicz -Szymaniak, do programu Inst.Ling przystąpiła 7 lat temu. Stosując w swojej pracy tę metodę widzi wymierne rezultaty pracy oraz entuzjazm i zadowolenie uczniów.
W ubiegłym roku w swojej pracy metodę tę zaczęła stosować również nauczycielka języka niemieckiego mgr Dorota Śpionek, a od 2 semetru roku szkolnego 2020/2021 nauczycielka języka polskiego mgr Sylwia Krieger, doskonaląc umiejętności ortograficzne i leksykalne swoich uczniów.
Wymiernym efektem udziału w programie jest nie tylko wiedza przyswojona przez uczniów, setki nowych poznanych przez nich słówek, ale również zdobyte przez nauczycieli Certyfikaty Jakości Kształcenia Języków przyznane w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.
Adres strony: www.instaling.pl