DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz dokumenty związane z rekrutacją do świetlicy znajdują się w dziale ŚWIETLICA. Przejdź do świetlicy szkolnej

PODRĘCZNIKI

Wyprawka dla klasy I rok szkolny 2020/2021

Program wychowawczo-profilaktyczny