Biblioteka szkolna
Sylwia Krieger

Poniedziałek  800 – 1030 / 1125 – 1340

Wtorek 1000 – 1420

Środa  800 – 1125

Czwartek  1040 – 1340

Piątek  800 – 1145 / 1245 – 1330 

 

 

 

NOWA STRONA

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.
Cicero (106 - 43 r. p.n.e.)

Biblioteka szkolna służy realizacji:

 • potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • popularyzowania wiedzy pedagogicznej

Zbiory biblioteki obejmują:

 • lektury - bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla najmłodszych
 • powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyczne
 • poradniki, encyklopedie, słowniki, leksykony
 • czasopisma dla dzieci i czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli

Ze zgromadzonych książek i czasopism korzystać można:

 • wypożyczając je do domu 
 • czytając lub przeglądając na miejscu 
 • wypożyczając na określoną lekcję 
 • dokonując zbiorowych wypożyczeń przez nauczyciela 

Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki:

 • lekturę na jeden miesiąc 
 • inne książki na dwa tygodnie
 • Książki należy oddawać w terminie. 
 • Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 
 • Wszystkie wypożyczone książki muszą być oddane do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 
 • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 
 • W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie.

Opracowujemy i udostępniamy zbiory przy użyciu programu komputerowego BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL 2000+.