Dzisiaj jest:  r.

Rekrutacja do klasy I

|   Ogłoszenia

Rekrutacja do klasy I   enlightened


1. Nabór uczniów do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – 25.02.2019 r. do 8.03.2019r.

2. Ogłoszenie wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –15.03.2019 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 20.03.2019r.

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 22.03.2019 r.


1. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 22.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

2. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.08.2019 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 28.08.2019 r.

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30.08.2019 r.