Dzisiaj jest:  r.

„Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.

|   Uroczystości +

Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Następnie wszyscy zgromadzeni na uroczystości zaśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy IV i VIA  recytowali wiersze, a chór szkolny śpiewał pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Na koniec uroczystości uczennice  uświetniły to wydarzenie koncertem instrumentalnym. Iga Lisowska wspaniale zagrała na skrzypcach, a jej siostra Dominika na keyboardzie. Łucja Łagowska mistrzowsko zagrała pieśń na akordeonie.

Uroczystość przygotowali pani Danuta Czech i pani Aleksandra Kłucjarz oraz pan Piotr Kilański.

   Wróć