Dzisiaj jest:  r.

Dzień Edukacji Narodowej

|   Uroczystości Ogłoszenia Edukacja +

W dniu 14 października 2020 r. z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej zostali przyjęci uczniowie klasy 1. W tym szczególnym dniu w obecności Pani Dyrektor uczniowie klasy 1 złożyli ślubowanie. Uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała Pani Elżbieta Skrobiszewska wychowawczyni klasy 1 wraz ze swoimi uczniami.

W uroczystości wzięli udział : Pani Monika Sroczyńska – Sekretarz Gminy Ksawerów, Pan Rafał Madaj  - Zastępca Wójta Gminy Ksawerów, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.

Wręczone zostały Nagrody Wójta Gminy Ksawerów, którą otrzymały: Pani Dyrektor Barbara Staszewska oraz nauczyciel języka polskiego Agnieszka Figiel. Pani Dyrektor wręczyła nagrody 12 nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uczniom klasy pierwszej życzymy osiągnięć w nauce a nagrodzonym nauczycielom gratulujemy.

   Wróć