MISIE

Razem z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej.

W dniach 5 i 6 grudnia w najstarszej grupie przedszkolnej „Misieodbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Tego rodzaju zajęcia to jedna z ważniejszych...

Alicja Nowotna najlepsza!

5 listopada 2019r odbył się XII Powiatowy Konkursu RecytatorskiegoBarwy jesieni”, organizowany przez PODNiDM w Pabianicach. Była to prawdziwa ''...

Dzień Przedszkolaka

20 września to ważna data dla wszystkich polskich Przedszkolaków.

SPOTKANIE Z LEGENDĄ POLSKĄ

W niezwykłą podróż po dawnych dziejach Polski zabrane zostały dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej Misieprzy Szkole Podstawowej im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej przez Radnych Gminy Ksawerów. Niecodzienni goście, którzy brali udział w tygodniowym maratonie czytania legend to: Urszula Świątkowska, Anna Szczeniak- Rydz, Elżbieta Świgulska oraz Beata Ścibór. Przedszkolaki  z zainteresowaniem słuchały czytanych legend i na pewno na długo zapamiętają przekazane treści. To był wspaniały czas zarówno dla dzieci jak i zacnych gości- przyjaciół  przedszkola.

Bardzo dziękujemy za czynny udział w tej akcji. 

II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

22 listopada odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla przedszkolaków pod hasłem ,,Moją ojczyzną jest Polska…”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzacja poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci oraz promocja talentów. W konkursie uczestniczyły dzieci 6-letnie.  Każdą placówkę mogło reprezentować 3 przedstawicieli. Wszystkie dzieci dzielnie pokonały tremę i z uśmiechem pięknie interpretowały przygotowane wierszyki.

                          Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody przekazane przez Wójta Gminy Ksawerów.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc przy organizacji słodkiego poczęstunku!!!