Dyrektor szkoły - Barbara Staszewska
Wicedyrektor szkoły - Paulina Danka

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Skrobiszewska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

Koperek Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

Stachelska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIA

Zuchora Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III B

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Berner Anna

nauczyciel języka polskiego

Figiel Agnieszka

nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VIA

Krieger Sylwia

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca kl. VIIIB

Witkowska-Muszyńska Joanna

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.IV

Maślankiewicz-Szymaniak Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. VIIIA

Śpionek Dorota

nauczyciel języka niemieckiego

Głowińska Małgorzata

nauczyciel historii i WOS, wychowawca kl. VIB

Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Czech Danuta

nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. V

Danka Paulina

nauczyciel informatyki, nauczyciel świetlicy

Kłucjarz Aleksandra

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIA

Ludziejewska Marzanna

nauczyciel przyrody, geografii, informatyki i techniki, wychowawca klasy VIIB

Staszewska Barbara

nauczyciel chemii

Szafrańska Monika

nauczyciel biologii,edukacji dla bezpieczeństwa

Nauczyciele przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego

Maślankiewicz-Górna Justyna

nauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy

Kilański Piotr

nauczyciel muzyki

Kasznicki Paweł

nauczyciel wychowania fizycznego

Radomir Znojek

nauczyciel wychowania fizycznego,nauczyciel świetlicy

Nauczyciele religii

 

Cichos Jolanta

nauczyciel religii

ks. Paweł Wronkowski

nauczyciel religii

Nauczyciele specjaliści

Fila Małgorzata

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel świetlicy, logopedia

Makowska Dominika

pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego

Marszyńska-Rybak Anna

nauczyciel współorganizujący

Skrobek Milena

terapia pedagogiczna

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Siara Grażyna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MISIE, rewalidacja

Kubicka Agnieszka

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel świetlicy

Sobańska Dagmara

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego BIEDRONKI

Budzińska Dominika

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI

Katarzyna Sałacińska

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI