Dyrektor szkoły - Małgorzata Koperek
Wicedyrektor - Marzanna Ludziejewska

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię nauczyciela/pedagoga

Funkcja/nauczany przedmiot

Koperek Małgorzata

dyrektor szkoły, pedagog

Ludziejewska Marzanna

wicedyrektor, nauczyciel przyrody

Skrobiszewska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii, wychowawca kl. I

Zuchora Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca kl. II

Anna Marszyńska-Rybak

nauczyciel wspomagający w kl. II

Stachelska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III a

Lis Dominika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III b, rewalidacja

Aleksandra Kłucjarz

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IV a i kl. IV b

Maślankiewicz-Szymaniak Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. V a

Krieger Sylwia

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca kl. V b

Kasznicki Paweł

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VI

Danuta Czech

nauczyciel matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, wychowawca kl. VII

Siara Grażyna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MISIE, terapia pedagogiczna i rewalidacja

Sobańska Dagmara

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego BIEDRONKI

Budzińska Dominika

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI

Kirsch - Urbańska Anna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MOTYLKI

Fila Małgorzata

nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, wychowawca oddziału przedszkolnego MOTYLKI

Izabella Kurstak

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, logopeda

Piotr Kilański

nauczyciel muzyki

Joanna Drab

nauczyciel religii

ks. Piotr Markowicz

nauczyciel religii

Maślankiewicz-Górna Justyna

nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

Sałacińska Katarzyna

wychowawca świetlicy

Agnieszka Figiel

nauczyciel języka polskiego

Piotr Lewowski

nauczyciel wychowania fizycznego

Głowińska Iga

bibliotekarz

Elżbieta Szurczak

nauczyciel techniki, fizyki i chemii

Monika Szafrańska

nauczyciel biologii

Małgorzata Głowińska

nauczyciel historii

Dorota Śpionek

nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy

Joanna Żurkowska

psycholog

Dominiak Makowska

pedagog, terapia pedagogiczna i WDŻ