Dyrektor szkoły - Małgorzata Koperek
Wicedyrektor - Marzanna Ludziejewska

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię nauczyciela/pedagoga

Funkcja/nauczany przedmiot

Koperek Małgorzata

dyrektor szkoły, pedagog

Ludziejewska Marzanna

wicedyrektor, nauczyciel przyrody

Skrobiszewska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii, wychowawca
kl. II

Zuchora Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca kl. III

Marszyńska-Rybak Anna

nauczyciel wspomagający w kl. II

Marendziak  Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I B

Sitek Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IA

Figiel Agnieszka nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IVA
Głowińska Małgorzata nauczyciel historii i WOS oraz wychowawca kl. IVB

 Kłucjarz Aleksandra

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VA  i kl. VB

Maślankiewicz-Szymaniak Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. VI a

Krieger Sylwia

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca kl. VI b

Kasznicki Paweł

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VII

Czech Danuta

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIII

Siara Grażyna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MISIE, terapia pedagogiczna i rewalidacja

Sobańska Dagmara

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego BIEDRONKI

Budzińska Dominika

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI

Kirsch - Urbańska Anna,

Ślusarska Anna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MOTYLKI

Fila Małgorzata

nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

Jończyk - Stępień Danuta

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy

Kilański Piotr

nauczyciel muzyki

Cichos Jolanta

nauczyciel religii

ks. Piotr Markowicz

nauczyciel religii

Maślankiewicz-Górna Justyna

nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

Szymczak Sandra

wychowawca świetlicy

Chmielewska Jagoda nauczyciel języka angielskiego i wychowawca w świetlicy

Lewowski Piotr

nauczyciel wychowania fizycznego

Głowińska Iga

bibliotekarz

Szurczak Elzbieta

nauczyciel techniki, fizyki i chemii

Szafrańska Monika

nauczyciel biologii

Chaładaj Nadia

nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

Śpionek Dorota

nauczyciel języka niemieckiego

Żurkowska Joanna

psycholog

Makowska Dominika

pedagog, terapia pedagogiczna i WDŻ

Dominiak Dominika

pedagog, terapia pedagogiczna