Dyrektor szkoły - Barbara Staszewska
Wicedyrektor - Paulina Danka

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię nauczyciela/pedagoga

Funkcja/nauczany przedmiot

Staszewska Barbara

dyrektor szkoły, nauczyciel chemii

Danka Paulina

wicedyrektor, nauczyciel informatyki i swietlicy

Koperek Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
kl. I

Stachelska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIA

Marszyńska-Rybak Anna

nauczyciel wspomagający w kl. IV i V

Marendziak  Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II B, nauczyciel świetlicy

Skrobiszewska Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III

Figiel Agnieszka nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VA
Głowińska Małgorzata nauczyciel historii i WOS oraz wychowawca kl. VB

 Kłucjarz Aleksandra

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIA

Maślankiewicz-Szymaniak Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. VII a

Krieger Sylwia

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca kl. VIIb

Kasznicki Paweł

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VIII

Czech Danuta

nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IV

Ludziejewska Marzanna nauczyciel przyrody, geografii, informatyki i techniki, wychowawca klasy VIB

Siara Grażyna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego MISIE, terapia pedagogiczna i rewalidacja

Sobańska Dagmara

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego BIEDRONKI

Budzińska Dominika

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI

Zawiasa Magdalena

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego ŻABKI

Fila Małgorzata

nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

Kilański Piotr

nauczyciel muzyki

Cichos Jolanta

nauczyciel religii

ks. Dariusz Rębecki

nauczyciel religii

Maślankiewicz-Górna Justyna

nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy i bibliotekarz

Radomir Znojek

nauczyciel wychowania fizycznego

Cygan Marta

nauczyciel fizyki

Szafrańska Monika

nauczyciel biologii

Śpionek Dorota

nauczyciel języka niemieckiego

Makowska Dominika

pedagog, WDŻ, doradztwo zawodowe