Psycholog
Joanna Żurkowska

dni i godziny pracy:

wtorek

900 - 1500

czwartek

900 - 15

Zapraszam Rodziców potrzebujących pomocy, porad i wskazówek w celu pokonywania trudności wychowawczych, gdy ich dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane
  i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych i rówieśników
 • są ofiarami przemocy rówieśniczej
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez pracę indywidualną o charakterze terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, pogadanki dla rodziców, informowanie i kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji wspomagających w procesie opiekuńczo-wychowawczym, podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog
Dominika Dominiak

dni i godziny pracy:

poniedziałek

1400 - 1500

wtorek

800 - 1100

środa

900 - 1100

czwartek

1400 - 1500

tel.

42 213-73-46

Pedagog
Dominika Makowska

dni i godziny pracy:

poniedziałek  - 9.50 - 10.50

 

wtorek - 9.50 - 12.50

 

środa - 9.45 - 10.45, 11.40 - 12.40

 

czwartek - 9.50 - 10.30

 

piątek -  8.00 - 9.00,  10.45 - 12.45

 

tel.

42 213-73-46

 Przyjdź do pedagoga, gdy:

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ochotę z kimś porozmawiać,
 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zakres działania:

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna:

 • poradnictwo dla uczniów - spotkania indywidualne i grupowe
 • poradnictwo dla rodziców - spotkania indywidualne i grupowe
 • konsultacje dla nauczycieli
 • socjoterapia
 • zajęcia psychoedukacyjne

Pomoc socjalna:

 • stypendia socjalne
 • bezpłatne obiady
 • zapomogi losowe
 • pomoc rzeczowa
 • poradnictwo dla rodziców
 • Stypendia za wyniki w nauce i zachowaniu.